Single Post

Home / Single Post

Single Blog Post

  • Text Editor

  • dikimistak
  • 21 Januari 2018
  • 224

what is text editor? text editor versi penulis merupakan tools / software yang digunakan untuk menulis, mengedit suatu program, ada banyak text editor yang bisa digunakan dan mempunyai kelebihan dan kelemahan, diantara nya ialah

1. Notepad

2. Notepad++

3. Atom

4. Sublime Text

dan masih banyak lagi yang lainnya yang jelas semua text editor memiliki fungsi yang sama, hanya saja yang membedakannya ialah tampilannya dan yang pasti setiap text editor mempunyai kelebihan dan kekurangan, kadangkala seorang programmer melihat dari text editor untuk mengkoding sebuah program agar mood kodingnya keluar.